PlemionaGet v 1.0 / SDS 

Rundy Szybkich

 

SDS lub SDS/USDS to modyfikacja oryginalnej wersji gry, która często przebiega z podwyższoną prędkością (np. 120 razy) i w której jedna runda trwa od kilku godzin do kilku tygodni.

 
   Karczma
   Wywiady
   Plemiona
   G e T - Team
   Jednostki
   Linki
   Plemię
   Plemiona 4.0
   Przejmowanie Wiosek
   Punkty
   SDS

 
Copyright ©2008 by Grzecho-
Kreator Stron www